Företag

Appellate Practice

Försöker du bestämma vilken typ av lag du vill öva efter lagskolan? En typ av lag som ofta förbises eller inte anses vara en undertyp av juristyrket är appellagstiftning. Om du gillar forskning och vill vara en förespråkare som en del av din juridiska karriär, kan appellationslagen vara för dig.

Övningsbeskrivning

Även om alla ärenden först försökas på rättegångsnivå kan den förlorande parten överklaga sitt ärende till högre domstolar som kallas appellationsdomstolar. En appellationsdirektör koncentrerar sin praxis på att förespråka ärenden före statliga och federala överklagande domstolar, däribland högsta domstolen och Förenta staternas högsta domstol. Appellate advokater försöker rätta till domstolsdomstolar och ändra lagen genom att övertala appellationsdomstolar att upphäva lägre domstolsbeslut eller att utvidga eller ändra tolkningen av lagstadgad lag.

Den utmanande delen av appellagstiftningen är att du börjar med ett ärende som redan har misslyckats en gång i de lägre domstolarna. Ditt jobb är att komma bakifrån och tjäna något för din klient, oavsett om det är en ny rättegång, kundens frihet eller något däremellan.

Arbetsuppgifter

Appellate advokater granska och analysera rättegångsregister och andra dokument; undersöka och analysera rättspraxis utkast till övertygande brev och appelldokument förespråka i appellationsdomstolar före appellationsdomare och biträda advokat vid framställning av frågor vid rättegång och vid bevarandet av överklagandet.

Vad som är viktigt att komma ihåg om appellat advokater är att de aldrig är den första uppsättningen ögon på ett fall. I de flesta fall återvänder appellationsdirektörerna ett ärende som inträffade tidigare år. På grund av appellatlagets unika karaktär görs forskning på en mycket regelbunden basis, eftersom appellationsadvokater måste gräva i det förflutna för att hitta ny information om sina fall.

Efter att ha varit en advokat för ett visst antal år finns det alltid möjlighet att gå fram och bli en appellationsdomare. För att bli en appelledomstol måste en advokat i allmänhet ha minst ett decennium av erfarenhet av att utöva lag. I vissa stater kan det vara ett krav att personen redan har en viss erfarenhet som domare. Därefter måste den potentiella appellationsdomaren hamna på en kort lista över statens guvernörs kontor. Statsguvernörer rekommenderar provisoriska appelledömmer till statlig förening.

När en gång utses börjar appelldomare att höra fall i appellationsdomstolen.

Klagade domare tjänar också i det federala systemet, där de nomineras av presidenten och bekräftas av senaten.

Utbildning och erfarenhet

Appellate advokater har en JD och har vanligtvis stor erfarenhet av försök.

Det kan vara till hjälp för den potentiella appellationsadvokaten att slutföra en sommarförening för en advokat, eller till clerk för en appellationsdomare. Genom att göra det får du värdefull erfarenhet av appellatlagens unika praxis, och du lär dig huruvida appellatex är det rätta juridiska delfältet för dig.

Kompetens

Exceptionell forskning, analytisk och skriftlig färdighet är nödvändig för att skriva korta och övertygande brev, juridiska memoranda och andra dokument. Andra färdigheter inkluderar bred och praktisk kunskap om flera materiella rättsområden; bekantskap med appellationspraxis utmärkta interpersonella färdigheter; och överlägsen muntlig förespråkande färdigheter.

Det finns många upsides att arbeta i appellatlag. Appellationslagen skärper forskningsfärdigheter och ger en särskild färdighet för dem som övar färdigheter som kan leda till att bli en domare en dag! Diskutera inte detta unika rättsområde när du bestämmer vad som leder dig som vill ta din juridiska karriär.


Intressanta Artiklar
Rekommenderas
Marine Corps Enlisted Job Descriptions Enligt US Marine Corps omfattar arbetet hos en Marine Corps-elektriker eller 1141 installering, drift, underhåll och reparation av elfördelningssystem, oavsett om dessa system är underjordiska, över jord och överliggande. Elektrikerna driver också och utför underhåll på organisationsnivå på elproduktionsutrustning, lastbanker och strålkastarsatser. När de är
En guide för att skriva praktikutskriftsbrev Omslaget kan bara vara ett dokument som består av några stycken men de är ett mycket viktigt dokument eftersom de är det första steget i att få ett jobb. De är också dina potentiella chefer introduktion till dig. Speciellt för praktikanter kan det vara skrämmande att skriva ett försäkringsbrev eftersom även om du har avslutat praktik, har du fortfarande inte spenderat mycket tid i arbetsvärlden och att skriva kanske inte är din forte. Det finns tre
Traditionell polisiering mot gemenskapspolisering Traditionell polis är förmodligen den mest kända stilen för brottsbekämpning i USA, och det är fortfarande standarden. Den andra brottsbekämpningsstilen är känd som gemenskapspolisering. Vilket är rätt för dig? Hur kan du sätta dina färdigheter till bästa möjliga nytta och få mest tillfredsställelse från din karriär? Traditionell polis
Intelligenssamling har varit en viktig del av den nationella säkerheten så länge som det har varit nationer att hålla sig trygga i första hand. I Förenta staterna finns flera organisationer för att samla och analysera information om potentiella hot, både utländska och inhemska. Du kan vara en del av det intelligensnätverk som arbetar i en karriär hos National Security Agency och Central Security Service (NSA / CSS). Den natio
Marinkorpset använder systemet för militär yrkesspecifik kod för att identifiera tjänstemäns roller eller jobb inom kåren. Dessa koder är prefaced av "MOS" följt av fyra siffror som anger den exakta positionen. MOS 0411 hänvisar till underhållsassistentens roll. Jobbbeskrivning för Maintenance Management Specialist Underhållsledningspersonalen ger råd, vägledning och hjälp till utrustningens råvaruleverantör, liksom till underhållsförvaltaren. Han eller hon reko
Det är allmänt förstått att polisavdelningarna har ett enormt ansvar för att skydda och betjäna sina samhällen, oavsett om de är lokalt, statligt eller ens federalt. De samma avdelningarna har också en skyldighet att vara skatteansvarig med de skattebetalare dollar de spenderar samtidigt som de skyddar och serverar. Således