Företag

Vad är syftet med en anställdas handbok?

Det ger vägledning för anställda

Är du intresserad av vad en anställdshandbok är, vad den gör och hur den kan stödja både arbetsgivare och anställda? Här är vad du vill veta om anställda handböcker.

En anställdshandbok är en sammanställning av policy, rutiner, arbetsförhållanden och beteendeförväntningar som styr arbetstagaråtgärder på en viss arbetsplats.

I en handbok sträcker sig dessa policyer och förfaranden från hur du får tillgång till din personalpersonalfil till din öppna dörrpolicy, din befordringspolicy och din politik för amerikanerna med funktionshinder (ADA) och Equal Employment Opportunity Commission (EEOC).

Medarbetarhandböcker innehåller i allmänhet information om företaget, ett välkomstbrev från presidenten eller verkställande direktören, företagets uppdrag, vision, syfte, värderingar och breda strategiska mål, företagets åtagande gentemot medarbetare och olika icke-konkurrenter, icke-avslöjande och anställnings konfidentialitetsavtal, om företaget använder dem.

De sammanfattar också närvaroförväntningar, definierar icke-undantagna och befriade anställningsstatus, täcker svåra väderförslutningar, användning av företagsfastigheter och allt annat en anställd behöver veta.

Slutligen presenterar de flesta handböcker tydligt arbetstagarnas ersättning och förmåner, plus betald ledighet i detalj samt ytterligare anställningsvillkor.

Hur använder arbetsgivare en anställningshandbok?

Arbetsgivare använder handböcker för att tillhandahålla en konsekvent uppsättning av policyer och förfaranden. De använder också handböcker för att beskriva arbetsförhållandena och arbetsplatsbeteendet och de bidrag de förväntar sig av anställda.

De tror att de genom att lägga fram ett gemensamt tillvägagångssätt för att hantera arbetsplatsproblem har de bästa möjligheterna att skapa en harmonisk, rättvis, anställd och arbetsgivande stödjande arbetsplats.

Arbetsgivare använder också riktlinjerna i en anställdshandbok för att ge färdplanen för etisk och juridisk behandling av anställda. De skyddar sig mot rättegångar, såsom trakasserier, felaktiga uppsägningsanspråk och diskrimineringskrav. Medarbetarhandböcker innehåller vanligtvis en uppförandekod för anställda som anger riktlinjer kring lämpligt beteende för den enskilda arbetsplatsen.

Progressiv disciplin och förfaranden för att göra ett klagomål finns också i de flesta anställda handböcker. Det gör det möjligt för arbetsgivaren att veta att anställda är informerade om handlingar och beteenden som kommer att motivera disciplinåtgärder till och med uppsägning av anställningar på arbetsplatsen.

På platser där det finns viljans anställning finns arbetsintäkterna i arbetstagarens handbok.

Vad anställda handböcker gör för anställda

Med en välskriven, omfattande handbok vet anställda alltid vad som förväntas av dem på jobbet. De vet hur deras arbetsgivare kommer att adressera och tillämpa företagets policy och rutiner och vad de, som anställda, kan förvänta sig av arbetsgivaren.

De vet hur deras arbetsgivare kommer att ta itu med problem och klagomål. De har en rimlig förväntan att anställda med liknande problem kommer att få liknande behandling. De delar också en kunskapsbas med övriga anställda och vet vad som är viktigt för verksamheten.

Anställda gillar att se de förmåner och ersättningar som de har rätt att få ut stavad ut. Slutligen är handboken en snabb referensguide till mycket information som anställda behöver på jobbet.

Juridiska frågor om anställningshandböcker

Anställda förväntas granska och bli bekant med innehållet i arbetstagarhandboken. En majoritet av arbetsgivare ber anställda att underteckna ett uttalande för att visa att arbetstagaren har läst arbetstagarhandboken och överensstämmer med att följa innehållet.

Det här undertecknade dokumentet bekräftar att arbetstagaren förstår och har fått en kopia av arbetstagarhandboken.

Dessutom innehåller utlåtandet en ansvarsfriskrivning, som liknar ansvarsfriskrivningen i den faktiska anställningshandboken, att medarbetaren förstår att innehållet helt enkelt är policy och riktlinjer, inte ett kontrakt eller ett underförstått avtal med anställda.

Vidare förbehåller arbetstagarhandboken arbetsgivarens rätt att ändra policy och rutiner, och därmed innehållet i handboken, när som helst, med eller utan förvarning. (Smarta arbetsgivare ger alltid anställda meddelande så att de inte påverkar anställdas moral negativt, men de omfattas av detta uttalande.)

Slutligen har de flesta arbetsgivare en komplett och uppdaterad kopia av sina anställda handböcker online på företagets egen webbplats eller intranät, för att underlätta för anställda.


Intressanta Artiklar
Rekommenderas
Primetime-tv refererar till tidsintervallet när publikvyer uppehåller sig för programmering. Det är en bestämd tidsperiod. I Förenta staterna är det traditionellt 8:00 till 11:00 på Eastern Time på kvällen, när de flesta är hemma från jobbet och hämtar nyheten eller deras favoritprogram. Skift i publ
Arbetsbeskrivning En socialarbetare hjälper människor att klara de utmaningar de står inför i sina liv. Några, som kallas kliniska socialarbetare, är terapeuter som diagnostiserar och behandlar individer som har psykiska, beteendemässiga och känslomässiga störningar. Inkomster, arbetsuppgifter och arbetsutsikter skiljer sig utifrån befolkningen som en socialarbetare tjänar och sin arbetsmiljö. Snabb fakta
Under en intervju kommer du sannolikt att få ett eller två frågor om din utbildningsbakgrund. Du kan få en allmän fråga som, "Berätta om din pedagogiska bakgrund", eller en mer specifik fråga som "Vilka kurser har du tagit som rör din karriär?" Anställningschefen ställer frågor om din utbildning för att lära dig hur det har förberett dig för jobbet. Om du är nyutbi
Oregon Air National Guard F-15s F-16 Tyska MiG-29s flyger i en historisk formation med Nellis F-16 Fighting Falcons över intervallet under Red Flag-övningar. F-22 En KC-10 tankfartyg från Travis AFB, Calif, fyller en F-22 Raptor. F-22 En KC-10 tankfartyg från Travis AFB, Calif, fyller en F-22 Raptor. F-
Det finns många olika typer av jobb som finns tillgängliga i utbildningen. De flesta positioner, förutom assistenter och assistenter, kräver minst en kandidatexamen. Vissa krävde en magisterexamen eller doktorsexamen i utbildningen. Sysselsättningen inom utbildningsrelaterade yrken förväntas öka med 8%, med nästan 700 000 arbetstillfällen som förväntas läggas till mellan 2014 och 2024. Medianårslön
Är du intresserad av ett jobb som webbutvecklare? Om du älskar webbdesign och utveckling, njut av att arbeta självständigt och är villiga att arbeta hemma, är dina arbetsutsikter rosa; Bureau of Labor Statistics rapporterar att industrins efterfrågan förväntas öka med 20% år 2026. Några andra "plusser" - många inträdeshöga jobb kräver bara en associerad grad, de flesta webbutvecklare njuter av friheten och jobbalansen för att vara själv -medarbetare, och medianlönen för webbutvecklare var 32, 69 dollar per timme (67, 990 dollar per år) år 2017. Här finns informatio