Företag

2015 Militärreservatkrigsansvarig borra betalkort

19 december 2014 undertecknade president Obama lagen om nationell försvarsmakt för 2015 i lag. Den 1 procent militära lönökningen för alla löneklasser O-6 och under kommer att träda i kraft den 1 januari 2015 . Betalningen är frusen vid 2014 års nivåer för betalkvalitet O-7 till O-10.

Baslönen är densamma över alla tjänstegrenar och baseras på tjänst och tjänstgöringstid, med lönehöjningar enligt år av kreditvärdig service.

Det finns två distinkta karriärvägar i militären: kommissionsledamöter och engagerade. Löneskalorna för varje reflekterar deras graderansvar.

Varje militärtjänst har sina egna namn för de olika anrikade ledarna (Navy och Coast Guard är samma). De flesta anslagna medlemmarna går in i militären med lägsta löneklass (E-1) och klättar löneskalan till högre positioner med större lön. Inkomna löneklasser sträcker sig från E-1 till E-9 ("E" representerar Enlisted).

För att få lönefördelar hos en kommissionsledamot, kommer vissa in i militären med högre utbildning och börjar sin militära karriär genom en av de behöriga skolorna. vissa är gymnasieskolan som går på en tjänsteakademi eller ett civilt kollegium medan de deltar i ett program för ROTC (Reserve Officer Training Corps).

Militära medlemmar får en månadsbaserad lön som baseras på deras rang och tid i tjänst.

Aktiva medlemmar får fulltidslön, samtidigt som en reservmedlem (som inte är aktiv tjänst) får deltidslön eller borrlön beroende på antalet övningar som de utför varje månad. Militärlönen är föremål för inkomstskatt om inte den tjänas i en utpekad kampzon. Alla grenar i USA: s militär får lika mycket grundlön.

Detta militära lönekort kan användas för att bestämma flygvapenlön, armélön, kustbevakning, marinlön och / eller marinlön.

han militären upprätthåller olika andra löner som inte ingår som en del av löneborden nedan. Dessutom finns det vissa ersättningar som till exempel Kläderbidrag, Grundläggande ersättning för bostäder och levnadsutgifter.

Grundlöneskartorna nedan är för reservkrigsansvariga från Förenta staternas armé, marin, marinor, flygvapen, kustbevakning och nationella vakt för kalenderåret 2015, som börjar den 1 januari som godkänt. Lönsatserna är månadsbelopp avrundade till närmaste amerikanska dollar.

2015 Militärreservatkrigsansvarig Drill Pay Chart

Månadsbaserade grundlöner är avrundade till närmaste amerikanska dollar och gäller för reserven och bevakningskomponenterna för marinen, marinierna, armén, flygvapnet och kustbevakningen.

Reserve Warrant Officer borrlöneskarta för under 6 års tjänst.
Lönegrad År i tjänst
Under 2 Över 2 Över 3 Över 4 Över 6
W-4539580597613641
W-3492513534541563
W-2436477490498527
W-1382424435458486
Reserve Warrant Officer borrlöneskarta i 8 år till 16 års tjänst.
Lönegrad År i tjänst
Över 8 Över 10 Över 12 Över 14 Över 16
W-4669697740777813
W-3606651673697723
W-2570592614640660
W-1526545572598619
Reserve Warrant Officer borrlöneskarta i 18 år till 26 års tjänst.
Lönegrad År i tjänst
Över 18 Över 20 Över 22 Över 24 Över 26
W-5959100710431083
W-4842870912946985
W-3768799818837863
W-2679701716727727
W-1638661661661661


Intressanta Artiklar
Rekommenderas
Ren eller rörig spelar ingen roll. Effektivt gör. Varje dag kastas mer och mer information på dig. Nytt mail, rapporter från olika utskott, fakturor, förslag och mer träffar alla skrivbordet flera gånger om dagen. Du är för upptagen att ta itu med det direkt så börjar det bara att stapla upp. Ditt skri
En bandhanterare är någon som i allmänhet tar hand om "bandets" verksamhet, men det betyder inte att du inte borde vara ovanpå din musikkarriär innan en chef kommer in i bilden - eller att det inte finns saker du borde göra även om du har en chef ombord. Dessa bandhantering 101 basics - det vill säga bandhantering för basband - gör en bra checklista över de saker du borde göra från dag ett av ditt bands liv. Hitta bande
Kan dagens annonser vara skadliga för vårt självförtroende? Reklam är inte bara en återspegling av popkultur och samhällstrender. på många sätt kan det också påverka dem. Och under de senaste 20-30 åren kan länkarna mellan reklam och kroppsbild inte ignoreras. Medan de allra flesta av dessa effekter är på kvinnor och tjejer, kan de växande effekterna på män och pojkar inte heller ignoreras. Här är några stat
Personalassistent Övergripande arbetsbeskrivning med primärtjänst Position Beskrivning: Personalassistenten hjälper till med administrationen av den dagliga verksamheten för personalfunktioner och uppgifter. HR-assistenten utför ansvarsområden i vissa eller alla följande funktionella områden: avdelningsutveckling, HRIS, anställningsrelationer, utbildning och utveckling, förmåner, ersättning, organisationsutveckling, verkställande administration och sysselsättning. HR-assistente
Att arbeta för en domare är bra att få juridisk arbetserfarenhet Som jurist har du ett antal möjligheter till karriärhöjande aktiviteter utanför campus. Ett fantastiskt tillfälle är ett rättsligt externt, dvs att arbeta för en domare, antingen under terminen eller över sommaren. Om din skola ligger nära alla kamrar är det här definitivt en möjlighet att undersöka. Vad ska du göra
Vad är ett rekommendationsbrev? En rekommendationsbrev skrivs av en tidigare arbetsgivare, kollega, klient, lärare eller av någon annan som kan rekommendera en persons arbete eller akademiska prestanda. Målet med rekommendationsbrev är att garantera kompetensen, prestationerna och förmågan hos den person som rekommenderas. Tänk