Företag

Vad gör en vice president?

Ansvaret och rollen för ett företags vice ordförande

Vice ordförande (VP) för en organisation är generellt den andra eller tredje kommandot. Det beror på om den person som är presidenten och den person som är verkställande direktören (VD) har separata titlar och roller. I många organisationer är titeln av VD och VD innehas av samma person. Om så är fallet är VP den andra kommandot.

Vice presidenten har ett specifikt ansvar beroende på organisationens behov. Därför kan en VPs arbetsansvar variera kraftigt från organisation till organisation.

Som med någon ledningsnivå i en organisation börjar vicepresidentens roll med en chefs grundläggande arbetsansvar. Dessa är det grundläggande ansvaret för övervakning av någon i en organisation som fungerar som chef och har anställda som rapporterar till dem.

Mer än en person har roll som vicepresident

Till skillnad från rollen som VD eller president, har organisationer vanligtvis mer än en individ som fungerar som vice president. Ju större organisation, desto mer VP-användare kan du förvänta dig att se. För att ge karriärvägar för ledande ledare och för att hantera organisatoriska funktioner, ges VP-titeln ledare, eftersom deras position rör sig upp i organisationsschemat.

Till exempel, i många stora organisationer hittar du en VP för ekonomi, VP för marknadsföring, VP för verksamheten, VP för försäljning, VD för HR, och VP för teknik, för att bara nämna några.

I dessa situationer ges den högste VP ofta titeln som senior VP eller VP, och de andra VP-medlemmarna kan rapportera till honom eller henne eller till presidenten eller verkställande direktören. I vilket fall som helst är den person som utses ledande VD andra ledare till presidenten.

I vissa fall är VP ansvarig för flera avdelningar i en organisation. Till exempel kan du ha en VP för försäljning och marknadsföring som har både en försäljningschef och en direktör för marknadsföring som rapporterar till dem.

Huvudskillnaden mellan en VP

En av de viktigaste skillnaderna i VP-rollens roll är att den som innehar positionen också är erkänd som en tjänsteman i företaget. Denna beteckning ger rollen ytterligare behörighet, ansvar och ansvarighet.

Vice presidentens ansvar

  • Delta i presidentens eller VD-ledda lag som skapar organisationens övergripande vision, uppdrag, värderingar, övertygelser och strategiska mål.
  • Skapa, kommunicera och genomföra organisationens vision, uppdrag och övergripande ledning inom sina ansvarsområden, t.ex. finans- eller HR-avdelningen.
  • Ledande, vägledning, styrning och utvärdering av andra ledande ledares arbete, bland annat vice vd, seniorledare och chefer.
  • Formulera och genomföra den strategiska planen som styr verksamheten eller deras ansvarsområde, till exempel att utveckla den strategiska marknadsplanen, förutom att genomföra den övergripande strategiska inriktningen.
  • Uppnå organisationens övergripande strategiska mål och bidra till affärs- och lönsamhetskraven för verksamheten enligt de strategiska planerna.
  • Att forma, bemanna, styra, leda och förvalta en organisation med tillräcklig kapacitet och storlek för att uppnå vice presidentens ansvarsområden och arbetskrav.
  • Övervaka den fullständiga driften av en organisation i enlighet med den riktning som fastställs i de strategiska planerna.
  • Utvärdera organisationens framgång. Uppnår organisationen den övergripande framgång som budgetades för, planerat och syftade till? Om inte, varför inte? Och om inte, adresserar VPen hur man får organisationen tillbaka på rätt spår.
  • Bevara medvetenheten om både det externa och det interna konkurrenslandskapet, möjligheter till expansion, kunder, marknader, nya industrins utveckling och standarder och så vidare. Generellt sett är du medveten om eventuella möjligheter som organisationen kan utnyttja.
  • Utföra andra ansvarsområden som tilldelats av presidenten eller verkställande direktören.

Det är värt att notera att det sista ansvaret är ganska vanligt, vilket förekommer i de flesta arbetsbeskrivningar. Skillnaden för VP: s roll är att chefen kan tilldela alla andra nya, oförutsedda ansvarsområden som i sista hand skulle hjälpa organisationen att lyckas.

Som du kan se är en VP i stor utsträckning belastad med att leda ledande ledarskapsuppgifter inom en organisation. I själva verket övervakar VP vad som i huvudsak är ett mini-företag mer om rollen som en VP som ingår i den större övergripande organisationen.


Intressanta Artiklar
Rekommenderas
Så här visar du ditt bottenvärde i ditt brev I näringslivet skapas värdeförslag för produkter och tjänster. Värdet är lika med förmån minus kostnader. När man kopplar detta begrepp till människor är det dock lite mer komplicerat. För att komma i rätt inställning, tänk på dig som produkt eller tjänst och din potentiella arbetsgivare som kund. Du har något att er
1st Lt Eric M. Knapp Guide Obs! Medan denna berättelse är från United States Marine Corps, är anmälningsförfarandet för alla tjänster nästan lika. CAMP BLUE DIAMOND, Irak - Hon hade precis kommit hem från en lång dag på jobbet och siktade genom posten när telefonen ringde. Elizabeth Avellino plockade upp telefonen när hon såg orden "USA: s regering" som visades på uppringarens ID. Hon hade aldri
Tips för att gå vidare när du hatar ditt jobb Det finns ofta små saker som irriterar människor om sina jobb - kanske har de en irriterande kollega, en lång pendling eller långa timmar. Men vad gör du när du absolut hatar ett jobb? Om du hatar ditt jobb kanske du måste sluta. Det är dock viktigt att lämna ditt jobb på goda villkor med din arbetsgivare och medarbetare om möjligt. Tänk på att
En vara är en produkt eller tjänst som säljs av flera källor utan någon kvalitetsskillnad. Guld är till exempel en vara för att varav den kan brytas och av vilket företag är det i princip samma produkt. Konkurrensen att sälja en vara är utomordentligt hård, eftersom försäljaren inte kan ge en meningsfull anledning - förutom lågt pris - utan någon extra fördel att skilja produkten från sina konkurrenter, varför utsikterna ska köpa från honom och inte någon annan. Lyckligtvis är få pro
Vad är det bästa sättet att bära på en arbetsintervju? Dina alternativ varierar beroende på vilken typ av jobb och företag du intervjuar med. Du vill alltid klä dig för att få det bästa intrycket, men det klädsel du väljer beror på om du intervjuar hos ett företag med en formell klädkod, en ledig start eller för ett informellt sommarjobb eller praktik. Här finns infor
Fråga en karriärexpert om den mest effektiva arbetssökstrategin och du kommer universellt att höra svaret "nätverk". Kanske är den mest värdefulla nätverksresursen för högskolans grader alumni kroppen från skolan. Här är några av de bästa sätten att ansluta till alumni och dra nytta av den här kraftfulla resursen. Vad är ett coll