Företag

Lär dig om Subtenant Rights to Sue

Rättegångsrättigheter är ofta begränsade och komplexa

Kan en Subtenant Sue en hyresvärd? Om hyresavtalet inte gav hyresgästen rätt att hyra ut till dig i första hand, då nej, kan inte subtenanten stämma sin hyresvärd. Du kan emellertid kunna stämma den person du subleased ifall de ljög till dig om deras rättigheter att sublera till dig i första hand.

Om du har en tvist med din hyresvärd - oavsett om det handlar om ett leasing eller uthyrning, och du inte kan arbeta ut saker på egen hand, kontakta en advokat som har erfarenhet av att hantera kommersiella kontraktstvister.

Huvudleasingvillkoren gäller

Innan du släpper ut från någon, var noga med att du ser huvudhyresavtalet. Många hyresvärdar förbjuder underleasing. Om du undertecknar en uthyrning med en hyresgäst som inte har rätt att hyra ut, har du inte bara några lagliga rättigheter, men du kan även bli utsatt om hyresvärden finner ut.

Ordalydelsen i huvudhyresavtalet är en nyckelfaktor för att avgöra om en subtenant har rätt att stämma, såväl som om subtenanten antagit sina förpliktelser i masterleasingavtalet (dvs. tog över hela rymden och skyldigheterna eller bara har en back corner office?)

Domstolar är beroende av språk i mästerskapet

Statsdomstolar har gjort olika beslut i fall där subtenants stämde hyresvärdar. Eftersom detta område av lag fortfarande tar form är det bäst att samråda med en advokat i din egen stat.

Men i allmänhet spelar villkoren i master leasing en viktig roll för att bestämma om en subtenant kan stämma en hyresvärd. Huvudhyresavtalet kan begränsa dina rätt att stämma även om din uthyrning säger att du kan stämma på hyresgästen som anges i huvudhyresavtalet.

Det är till exempel ganska vanligt att hyreskontrakt innehåller skiljeförfaranden eller medlingsklausuler. Det innebär att du är överens om att om det råder en tvist mellan dig och hyresvärden kommer du inte att gå ut för rätta. Detta är vanligtvis en bra sak för både subtenant och hyresvärd så länge det inte säger att du helt förlorar dina rätt att stämma om en överenskommelse inte kan nås.

Dessa klausuler bör beteckna ett specifikt förmedlings- eller skiljedomsföretag - inte en individ. Skiljemannen ska vara neutral - inte någon som är ansluten till hyresvärden eller deras företrädare.

Hyresvärd överträdelser är inte alltid svåra

Det är viktigt att förstå att om din hyresvärd eller hyresgästen du underlåter att bryta mot hyreskontraktet, kan du i allmänhet inte stämma för skadeståndsskador (dvs. vilka lekmän brukar kallas "smärta och lidande.") Endast vid vissa typer av uppförande eller "dålig tro" finns det en möjlighet att väcka skadeståndsskador.

Att söka någon är sällan lönsam, så skriv aldrig ett leasingavtal med tanken att om det finns problem kan du bara ta en dålig hyresvärd till domstolen och vinna. Det är alltid bättre att skriva ett avtal du förstår och är bekväm med och bara med en hyresvärd du känner att du kan lita på.


Intressanta Artiklar
Rekommenderas
Varför behöver du företagsinformation Kunskap är makt. Alla de stora företagen vet det och häller mycket pengar till forskning för att få den kunskap som de behöver för att vara konkurrenskraftiga. Företagen åtar sig omfattande resurser för att genomföra marknadsundersökning innan de säljer sina produkter. Många stora fö
Karriärinformation En hydrolog är en forskare som undersöker distribution, cirkulation och fysikaliska egenskaper hos underjordiska och ytvatten. Han eller hon kan hjälpa miljöforskare och andra forskare att bevara och rensa miljön eller leta efter grundvatten. Detta är en av många gröna jobb, liksom en STEM karriär. Snabb fa
Vad betyder att "ringa" betyder, och vad händer med din lön när ditt jobb kräver att du är i samtal och redo att arbeta om du behöver det? När anställda är betalda för att vara i samtal I vissa yrken kräver arbetsgivare ett visst antal arbetare som är villiga att vara "på uppringning" - det vill säga att de är tillgängliga för att arbeta med begränsat tillkännagivande efter det att deras regelbundna skift slutar. Betala för samtal
Det är en minnesdag Vi hedrar de modiga amerikanerna och de allierade som gav det ultimata offeret för vårt land på Memorial Day i konflikt över hela världen från världskriget till små konflikter. Memorial Day är en dag för att komma ihåg och hedra militär personal som dog i deras lands tjänst, särskilt de som dog i strid eller som ett resultat av sår som uppstod i strid. Medan de som d
Ta dig fram i datavetenskap genom att lära dig ett av dessa lukrativa språk Alla vill att deras karriär ska vara i hög efterfrågan - eftersom efterfrågan översätter till stor lön och ingen brist på arbete. Idag är det stora datavymmet fylligt med den typen av sysselsättning, eftersom företag i alla storlekar behöver samla in och analysera information för att kunna fatta beslut och förutsägelser (och få resultat). Det är just vad
Ibland ser du ett jobb som verkar som en perfekt passform för dig. Men vad gör du om det står "Högskoleexamen rekommenderas" eller "Högskoleexamen krävs" och du har inte den graden? Den goda nyheten är att det finns sätt att få ett bra jobb utan en högskoleexamen, även om arbetsuppgifterna säger att det är ett krav. Faktum är a