Företag

Flygvapenspolicy om Tatueringar, Kroppskonst och Kroppspiercinger

Tatueringar / Varumärken

Obehörigt (innehåll). Tatueringar / märken var som helst på kroppen som är obscena, förespråkar sexuell, raslig, etnisk eller religiös diskriminering är förbjudna i och utanför uniform. Tatueringar / varumärken som är skadliga för god ordning och disciplin eller av en natur som tenderar att ge upphov till misskredit på flygvapnet är förbjudna i och ut ur uniform.

Varje medlem som erhåller obehöriga tatueringar kommer att krävas för att ta bort dem på egen bekostnad. Att använda enhetliga föremål för att täcka obehöriga tatueringar är inte ett alternativ. Medlemmar som inte tar bort obehöriga tatueringar i tid kommer att bli föremål för ofrivillig separation eller straff enligt Uniform Code of Military Justice (UCMJ).

Otillräckligt (militär bild). Överdriven tatuering / märken kommer inte att exponeras eller synas (ingår synligt genom uniformen) i uniform. Överdriven definieras som tatuering / märken som överstiger ¼ av den exponerade kroppsdelen och de ovanför kragebenet och är lätt synliga när du har en öppen krageuniform.

Medlemmar får inte visa överdrivna tatueringar som skulle förringa en lämplig professionell bild i uniform. Commanders kommer att använda ovanstående riktlinjer för att bestämma lämplig militär bild och acceptans av tatueringar som visas av medlemmar i uniform. Flygvapensmedlemmar med befintliga tatueringar som inte uppfyller en acceptabel militärbild bör krävas för att:

  • bibehålla fullständig täckning av tatueringar med hjälp av nuvarande uniformer (t.ex. långärmad tröja / blus, byxor / slacks, mörk strumpbyxor etc.) eller
  • frivillig att ta bort tatueringar.

Medlemmar som får tatueringar / varumärken som inte uppfyller normerna efter det att denna policy har trätt i kraft (1998) krävs för att ta bort tatueringar / varumärken vid anmälan av deras befälhavare på egen bekostnad (får inte använda Air Force Medical Centers för avlägsnande). Medlemmar som inte uppfyller dessa krav kommer att bli föremål för disciplinåtgärder för underlåtenhet att följa flygvapennormer och kan skilja sig ofrivilligt från varandra.

Kroppspiercing

I Uniform:

Medlemmar är förbjudna att fästa, fästa eller visa föremål, artiklar, smycken eller ornament till eller genom örat, näsan, tungan eller någon exponerad kroppsdel ​​(ingår synligt genom uniformen). Undantag: Kvinnor är auktoriserade att ha på sig en liten sfärisk, konservativ, diamant, guld, vit pärla, eller silverborrad eller klämöppning per öronlopp och örhängen som bärs i varje öronlila måste matcha. Örhängen ska passa tätt utan att sträcka sig under öronlocket. (EXCEPTION: Anslutningsband på klippörhängen.)

Civilian Attire:

  1. Officiell tull: Medlemmar är förbjudna att fästa, fästa eller visa föremål, artiklar, smycken eller ornament till eller genom örat, näsan, tungan eller någon exponerad kroppsdel ​​(ingår synligt genom kläder). Undantag: Kvinnor är auktoriserade att ha på sig en liten sfärisk, konservativ, diamant, guld, vit pärla, eller silverborrad eller klämöppning per öronlopp och örhängen som bärs i varje öronlila måste matcha. Örhängen ska passa tätt utan att sträcka sig under öronlocket. (EXCEPTION: Anslutningsband på klippörhängen)
  1. Avgift på militärinstallation: Medlemmar är förbjudna att fästa, fästa eller visa föremål, artiklar, smycken eller ornament till eller genom örat, näsan, tungan eller någon exponerad kroppsdel ​​(ingår synligt genom kläder). Undantag: Piercing av öronlöss av kvinnor är tillåten, men bör inte vara extrem eller överdriven. Typen och stilen på örhängen som bärs av kvinnor på en militärinstallation bör vara konservativa och hållas inom rimliga gränser.

Det kan finnas situationer där befälhavaren kan begränsa slitage på osynliga kroppsdelar. Dessa situationer skulle innefatta någon kroppsutsmyckning som stör verkningen av medlemmens militära uppgifter. De faktorer som ska utvärderas för att bestämma denna bestämning inkluderar, men är inte begränsade till, att försvårar säker och effektiv drift av vapen, militär utrustning eller maskiner. utgör en hälsorisk eller säkerhetsrisk för bäraren eller andra eller förhindrar korrekt slitage på speciell eller skyddande kläder eller utrustning (EXEMPEL: hjälmar, flackjackor, flygdrag, kamouflerade uniformer, gasmaskar, våtdräkter och kraschredningsutrustning).

Installation eller högre befälhavare får införa mer restriktiva normer för tatueringar och kroppsartiklar, på eller utanför tullen, på de platser där flygvapensövergripande standarder kanske inte är tillräckliga för att hantera kulturella känslor (t.ex. utomlands) eller uppdragskrav (t.ex. träningsmiljöer).

Obs! Den 3 januari meddelade Air Force också en politik som förbjuder kroppsmissning, som splittrade tungor.

Frekvensfrågor

Här är några av de vanligaste frågorna och svaren från experterna om den senaste versionen av Air Force Instructions 36-2903 på kroppspiercing och tatueringar.

Fråga: Varför behöver vi en tatuering och kroppspiercingpolicy?

Svar: Policyn skapades baserat på förfrågningar från befälhavare och första sergeanter som ville ha tydligare standarder och riktlinjer inför den växande populariteten hos kroppskonst och kroppspiercing.

Fråga: Vem skapade denna policy?

Svar: Policyn utvecklades under 19 månader och omfattade användningen av ett tigerteam bestående av första sergeanter, befälhavare, sociala aktörer och företrädare för medicinska och juridiska kontor, Rekryteringsservice, Air National Guard och Air Force Reserve Command. Alla kommandon i huvudstyrkorna granskade politiska förslag, och den slutliga versionen av politiken kom fram först efter noggrann diskussion av ledande ledare på flygpersonalen.

Fråga: Vem har det sista säget om lämpligheten av örhängen, piercing eller branding?

Svar: Kommandörer och första sergeanter är den första raden av auktoritet för att göra denna bestämning. Kroppspiercing (annat än örhängen) är ganska okomplicerad - visa inte den samtidigt i uniform, samtidigt som du utför officiell plikt i civilt klädsel eller på en militärinstallation när som helst. Tatueringar är lite mer subjektiva, men den här politiken ger instruktörer riktlinjer för samtal.

Fråga: Har kroppspiercingpolitiken gällande alla delar av militärinstallationen - inklusive fritidsanläggningar (pooler, bollfält etc.) och bostadsområden (sovsalar, militärfamiljshus)?

Svar: Ja. Men det är också viktigt att notera att politiken endast behandlar problem med utseendet när det gäller installationen. Trots att flygvapnet uppmuntrar flygbolagen att alltid behålla en lämplig militärbild, är inte piercingspraxis från basen, såsom örhänge hos män, avsedda att behandlas av denna policy.

Fråga: Vad händer med de personer som hade tatueringar innan denna nya politik trädde i kraft, och vem kan nu bryta mot politiken?

Svar: Det förväntas att de flesta tatueringar omfattas av godtagbara riktlinjer. Tvivelaktiga tatueringar kommer att övervägas från fall till fall mellan flygbolagen och deras befälhavare. Om en tatuering är "obehörig" - rasistisk, sexistisk eller på annat sätt diskriminerande i naturen - måste tatueringen avlägsnas på medlems bekostnad. Om en befälhavare bestämmer att en tatuering faller i den andra kategorin "olämpligt", finns det andra alternativ att inkludera att använda enhetliga föremål för att täcka en del eller hela bilden / bilderna.

Fråga: Finns det en bestämd tidsram för att ta bort en tatuering innan den skiljer sig ofrivilligt?

Svar: Det finns inte en viss tidsram för borttagning. Befälhavaren bestämmer känslan av brådskande beroende på karaktären av tatueringen. Till exempel, om flygare har olämpliga tatueringar som de vill frivilligt ta bort, kan befälhavaren hjälpa dem att söka medicinskt stöd till förfarandet. Tidpunkten för borttagning kommer i detta fall att drivas främst av tillgången på medicinsk utrustning som är bemannad och utrustad för tatuering av flyttningar.

Fråga: Är förordningen retroaktiv, eller kommer det att finnas ett undantag för att utesluta de som får tatueringar innan förordningen utfärdats?

Svar: Det finns inga så kallade "grandfathering" bestämmelser i policyn. Det skulle inte vara praktiskt från en verkställighetssynpunkt, dvs Air Force kunde inte realistiskt upprätthålla olika utseende normer samtidigt. Hur kan till exempel en handledare med överdriven tatuering säga till en underordnad att de inte kan delta i sådana metoder? Medan den formella politiken stavar ut "obehöriga" tatueringar är ny, har något beteende som tenderar att ge upphov till missbruk till flygvapnet aldrig tolererats.

Medlemmar som har utövat en dålig bedömning genom att få inflammatoriska bilder på sin hud bör inte förvånas av denna icke-överenskomna klausul i kroppspolitiken.

Fråga: Om det inte finns några undantag, vem ansvarar för kostnaderna för borttagningen?

Svar: Återigen beror detta på de särskilda omständigheterna och befälhavarens dom. Om tatueringen är obehörig, baserat på innehåll, kommer medlemmen sannolikt att möta avgiften ensam. Om tatueringen är mer en fråga om överdriven är borttagning den sista utvägen och är i grunden en frivillig åtgärd från medlemmens sida. I dessa fall kommer chefer att arbeta med lokala militära medicinska tjänstemän för att bestämma hur man stöder flyttningar utan kostnad för medlemmen.

Fråga: Vilka är skillnaderna i piercingpolitiken för kvinnor och män?

Svar: Den enda skillnaden är slitage på örhängen. Manspersoner får inte bära örhängen i tjänst, oavsett om de är in eller ut ur uniform, och de kan inte bära dem på tull på basen. Kvinnor som utför officiell plikt i civilt klädsel är begränsade till samma slitagekriterier som för när de är i uniform: dvs en enda liten sfärisk, konservativ, diamant, guld, vit pärla, eller silverborrad eller klämöppning per öron. Örhängen måste matcha och passa tätt utan att sträcka sig under öronlocket.

Fråga: Betraktas sociala funktioner som officiell plikt när det gäller slitage på örhängen för kvinnor?

Svar: Sociala funktioner, som squadronpiknik, julpartier eller mixers, anses inte vara en officiell plikt. Officiell tullstatus omfattar jobb som kräver slitage av civilt klädsel, deltagande i sportevenemang, reser i civilt klädsel på tillfälliga tullbeställningar eller när man representerar flygvapnet vid civila funktioner.

Fråga: Vad betraktas som extremt eller överdriven örhänningsslitage för kvinnor i civila kläder på basen under sin lediga tid?

Svar: Kommandörer och första sergeanter skulle göra det slutliga beslutet om vad som är extremt eller överdrivet, men överväganden skulle inriktas på att uppmuntra en positiv bild bland flygvapenmedlemmarna hela tiden.

Ovanstående information Avledd från AFI 36-2903 och Air Force News Service


Intressanta Artiklar
Rekommenderas
Feedback är en chefens kraftverktyg för att stödja beteendemässig förändring eller förstärka positivt beteende på arbetsplatsen. Och medan konstruktiv eller negativ feedback tjänar mestadels av diskussionstiden i träningsprogram och ledarskapsmaterial, är positiv feedback lika viktig. I två tidigare inlägg: Sex tips som hjälper dig att förbereda dig för svåra samtal och tio tips som hjälper dig att utföra svåra samtal, erbjöd jag en ram för att förbereda och genomföra diskussioner som handlar om utmanande eller negativa beteenden. I denna artikel bygger
Har du någonsin undrat vad som händer bakom kulisserna innan mjukvaran går offentligt? Programmerare är väl medvetna om hur mycket arbete som går in i programskapande. Hours spent försöker stryka ut varje lilla bugga lämnar många dra sitt hår ut. Och tills produkten uppfyller alla intressenter kommer den inte vara tillgänglig för kommersiell användning. Stort mjukva
Om din förtroende på arbetsplatsen skadas, kommer dessa 5 åtgärder att hjälpa dig att återfå tillit Förtroende, en gång förstört, är svårt att återfå. Lita på din arbetsorganisation och i dina medarbetare är grundläggande för din lycka och framgång på jobbet. Detta beror på att förtroende är hörnstenen i arbetskulturen för ett framgångsrikt företag. I en arbetskultur som uppm
Ansvaret och rollen för ett företags vice ordförande Vice ordförande (VP) för en organisation är generellt den andra eller tredje kommandot. Det beror på om den person som är presidenten och den person som är verkställande direktören (VD) har separata titlar och roller. I många organisationer är titeln av VD och VD innehas av samma person. Om så är fa
Det finns många karriärvägar tillgängliga för dem som är intresserade av djurräddning och djurskydd. Här är några av de mest populära alternativen: Djurskyddsveterinär Djurskydd veterinärer är styrelsecertifierade specialister som har avancerad utbildning inom djurskydd och etik. Djurskydd har bara varit en specialitet i USA sedan 2012, med de första diplomaterna som erkändes som chartermedlemmar 2012 och den första certifieringsexamen som administrerades 2013. Medel lön för v
60 möjligheter för dig Ta reda på vad som krävs för att arbeta hemifrån för en av dessa mer än 60 företag som aktivt uppmuntrar till telekommunikation och som anställer människor direkt till hemma. De detaljerade profilerna berättar för var du måste leva (ja det spelar roll även om du är telekommuting). vad jobben bet