Företag

Vad händer under ett militärtjänstdokument?

Regeringsregler och förfaranden som krävs för att inrätta ett utkast

Den sista utkaststiden som Förenta staterna utnyttjade utkastet var den 7 december 1972 under Vietnamkriget. Och sista dagen som någon kunde bli inledad i militären var 30 juni 1973. Datumet för den sista teckningen för lotteriet var den 12 mars 1975. Teckningen liknade hur staten lotterierna dras emellertid de 366 bollarna som representerar 366 kalender födelsedagar i ett år. Åldrarna av draftees föll mellan 18 och 26. Utkastet har endast använts i krigstid och inte för obligatorisk militärtjänst under fredstid.

Här är en kort översikt över hur utkastet fungerar och alla de förfaranden som måste falla in för att öppna utkastet till ofrivillig militärtjänst.

1. Kongressen och ordföranden Godkänn ett utkast

Det uppstår en kris som kräver fler trupper än vad den frivilliga militären kan tillhandahålla. Kongressen passerar och presidenten skriver lagstiftning som börjar utkastet. Det bör noteras att presidenten inte kan inleda ett utkast på egen hand. Kongressen måste först passera lagstiftning (både kammaren och senaten), och presidenten måste skriva under lagförslaget.

2. Det nationella utkastet till lotteri utförs

Ett lotteri baserat på födelsedagar bestämmer den ordning i vilken registrerade män ringer upp av Selective Service. Den första som kallas i en sekvens som bestäms av lotteriet kommer att vara män vars 20-årsdag faller under det året, följt, om det behövs, av de 21 år, 22, 23, 24 och 25-åringar. 18-åringar och de Omvandling 19 skulle förmodligen inte utarbetas. Det fanns nya räkningar för att placera kvinnor i utkastet, men det passerade inte kongressen vid denna tidpunkt. Kvinnor tjänar frivilligt.

Det nationella utkastet lotteri skulle genomföras offentligt med förfarandet iakttagas av ackrediterade företrädare för allmännyttiga grupper för att säkerställa legitimitet och rättvisa.

Den faktiska lotterritningen utförs på samma sätt som hur statliga lotterier väljer sina vinnande nummer, med hjälp av trummor och luftbollar. Det finns två stora trummor för utkastet till lotteri och två uppsättningar av luftblandningsbollar: en uppsättning är märkt med datum och månad, 1 januari till 31 december; den andra uppsättningen är märkt med nummer 1 till 365, vilken kommer att representera sekvensen för induktion. Vid ett språngår används 366 bollar.

Bollarna dras från den första trumman och sedan den andra trumman. Datumet som anges anger födelsedagen, medan den andra bollen anger vilken ordning de med den födelsedagen ska införas. Om till exempel det datum som dras är 10 juli och sekvensen är 11, kommer män som fyller 20 den 10 juli att beställas till induktionsbehandling först efter 10 föregående födelsedatum i positionerna 1 till 10 i sekvensen har beställts för induktionsbehandling .

3. Alla delar av den selektiva tjänsten är aktiverade

Den Selective Service Agency aktiverar och beställer sina statsledare och reserverar styrkorna tjänstemän att rapportera för tjänst.

4. Utvärderingar utförda för fysisk, mental och moralisk lämplighet

Registranter med låga lotteri nummer ska beställa en fysisk, mental och moralisk utvärdering vid en Militär Entré Processing Station (MEPS) för att avgöra om de är lämpliga för militär service. När han en gång meddelats om resultaten av utvärderingen kommer en registrant att ges 10 dagar för att ansöka om undantag, uppskjutande eller uppsägning. För detaljer, se Miljömärkningens standarder.

Det är möjligt att kongressen kan besluta att sänka utvärderingsstandarderna under ett utkast. Kongressen måste dock göra det genom att antingen inkludera de reviderade standarderna i utkastet till lagstiftning eller genom att skicka separat lagstiftning som skulle undertecknas av presidenten.

5. Lokala och överklagande kommandon Aktiverade och Induktionsmeddelanden Skickade

Lokala och överklagandenämnder kommer att behandla registrantanspråk. De som passerar den militära utvärderingen kommer att få induktionsorder. En inductee kommer att ha 10 dagar att rapportera till en lokal Militär Entré Processing Station för induktion.

6. Första Draftees Induceras

Enligt nuvarande planer måste Selective Service leverera de första ledarna till militären inom 193 dagar från det datum då lagförslaget trätt i kraft.

Det är möjligt att få utarbetat en inte passera de militära medicinska restriktionerna. Många draftees får inte gå med på grund av en historia av sjukdom, skador eller medfödda defekter.

Många av de ovan nämnda uppgifterna i den selektiva tjänsten


Intressanta Artiklar
Rekommenderas
IRS förklarar inte avdragsgilla affärskostnader på lätta villkor. Det bästa stället att hitta skatteinformation är Internal Revenue Service (IRS). IRS skriver trots allt skattepublikationer, skapar skatteformulär och verkställer skattelagstiftning. Men IRS skriver med antagandet att folk som läser sin information redan har en grundläggande förståelse av skattevillkor. När det gäl
Om du blir frågad, anser du att du är framgångsrik? Varför? I en intervju försöker rekryteraren att bedöma dina tidigare prestationer och bestämma om du kommer att drivas för att uppnå sådana resultat i framtiden. Ditt svar är också en bra indikator på hur ödmjuk du är - eller inte. Denna fråga gör det också möjligt för rekryteraren att förstå hur du definierar framgång och vilka milstolpar i din karriär du anser vara viktiga. Förståligt, kanske du i
En advokat, även kallad advokat, advokat, advokat, advokat eller advokat, är en individ som är licensierad av staten för att engagera sig i lagspraxis och rådgöra med klienter om juridiska frågor. Advokater agerar som båda förespråkare och rådgivare på uppdrag av sina kunder. Som förespråkare representerar de antingen käranden (parten som väcker rättegången) eller svaranden (partiet som försvarar rättegången), som framhäver sin klients fall genom muntligt argument och genom skriftliga handlingar som rörelser och handväskor. Som rådgivare rådgör a
Skicka ett tackmeddelande efter en intervju, nätverkshändelse eller någon annan händelse som är relaterad till din arbetssökning, är ett utmärkt sätt att visa din professionalism. Det är också ett sätt att behålla kontakten med personer du möter under jobbsökningen efter att du anställts. Tackanvisninga
Använd denna viktigaste anställningens motivationsframgång Tips för att motivera medarbetare Den viktigaste brainstorm du någonsin kommer att uppleva om medarbetare och motivation är att inse att du inte kan göra det för människor. Som chef eller medarbetare, oavsett hur svårt du försöker väljer du själv huruvida du ska uppleva motivation på jobbet. Du kan inte m
Djurvetenskap är en populär major för de som är intresserade av att bedriva en djurrelaterad karriär. En examen i djurvetenskap innefattar en mängd olika kurser relaterade till förvaltning av boskapsarter som nötkreatur, hästar, grisar, getter och får. Många program innehåller också kurser relaterade till följeslagarbeteende och förvaltning, och låter eleverna skräddarsy sina studier i viss utsträckning för att spegla deras specifika intresseområde. Medan specifika ex