Företag

Löneökning Brevprov

För bästa nytta, låt medarbetaren veta varför han får en höjning

I en World of Work-undersökning ansåg 70% av de svarande att ett brev eller e-post från en anställds chef var ett effektivt sätt att kommunicera en lönökning. Speciellt om det kompletterar en löneökningsdiskussion med medarbetarens chef, som också alltid ska följa en lönökning, är brevet ett effektivt kommunikationsverktyg.

Brevet kan bekräfta detaljerna i diskussionen inklusive varför arbetstagaren får en höjning, hur chefen uppfattar sitt arbete och rekommendationer för ännu bättre prestanda. Det är den skriftliga dokumentationen av löneökningsdiskussionen. Anställda skattar dessa bokstäver.

Chefens roll i att kommunicera höjningen

Chefens roll i att kommunicera medarbetarens löneökning är den kritiska faktorn. Chefen måste meddela varför den anställde får höjningen, höjningsbeloppet och där det ställer arbetstagarens nya grundlön.

Det rekommenderas inte att chefen kommunicerar procentsatsen av ökning eftersom de i genomsnitt är cirka 3% och det är inte ett motivationsnummer som dollarns beloppet är.

Det rekommenderas starkt att diskussionen om löneökningen fokuserar på de styrkor och bidrag som organisationen belönar medarbetaren med ökningen. Mötet är också ett utmärkt tillfälle för chefen att diskutera med den anställde vad hon hoppas att se i hennes prestanda fortsätter under nästa år.

Om det finns områden att förbättra som skulle göra arbetstagarens bidrag ännu viktigare, bör chefen nämna dem under mötet. Efter att ha fått en lönökning är medarbetaren mottaglig för förslag till förbättringar. Detta är särskilt sant om förbättringarna kommer att göra arbetstagaren berättigad till en större löneökning under nästa prestationsperiod.

I detta prov lönökningsbrev har chefen träffat medarbetaren så brevet bekräftar vad arbetstagaren redan vet. Samspelet gör det möjligt för medarbetaren att ställa frågor. Det gör det möjligt för chefen att förklara företagets löne- och belöningsfilosofi också.

Ovanstående studie visade att ersättningspersonal tror att 40% eller färre anställda förstår grundläggande företagsinformation relaterad till belöningsstrategier och filosofi. Vidare förstår inte anställda hur mycket grundlön, förmåner och rörlig ersättning som bonusar, kostar arbetsgivaren eller hur de stöder företagets lönfilosofi.

Löneökning Brevprov

Denna löneökningsbrev förstärker vad medarbetaren vet från att träffas med sin chef.

Datum

Anställds namn

Anställd Adress

Stad, Stat, Postnummer

Kära (anställningsnamn):

Detta brev är din officiella anmälan som gäller den 1 januari, din grundlön kommer att öka från $ 55, 000.00 till $ 56, 760.00. Kolla med Human Resources för att bestämma hur mycket din lönecheck kommer att baseras på avdrag och andra val du har valt.

Som jag nämnde under tisdagens möte, får du denna lönökning eftersom du uppnådde de mål vi satt för i år. Dessutom har ditt bidrag ökat på grund av ditt fokus på att fortsätta att utveckla dina ledarförmåga.

Förverkligandet av det marknadsföringsteam du ledde var anmärkningsvärt. Din kampanj för den nya produktutgåvan var en av de mest omfattande och framgångsrika i vår historia av produktlanseringar.

Du kunde också lägga till delar av sociala medier och ord-från-mun-marknadsföring till den faktiska produkten som är en ny strategi för vårt företag. Du samlar för närvarande data och mäter kampanjens framgång som också är en första för vår marknadsgrupp.

Detta är en välförtjänt löneökning. Jag vill personligen tacka för allt detta, men också för din fasta lojalitet och engagemang för vårt företags framgång. Det uppskattas.

Hälsningar,

Signatur

För- och efternamn för chef / chef

Namn på avdelningschef / chef

Som du kan se, stärker brevet medarbetarens bidrag. Det tackar arbetstagaren för hennes bidrag och engagemang och det betonar särskilda åtgärder som uppskattas. Detta förstärker medarbetaren de åtgärder du vill se framåt.

Det här är inte dags att nämna de områden där du hoppas kunna se förbättringar. Dina managementanmärkningar gör det möjligt för dig att förstärka dessa områden med arbetstagaren över tiden, särskilt under dina veckovisa möten.

Syftet med detta brev är att erbjuda ett klapp på baksidan, förstärka beteenden som du vill se mer av och ge den positiva informationen om höjningen.

Ansvarsfriskrivning: Observera att informationen som lämnas, samtidigt som den är auktoritativ, är inte garanterad för noggrannhet och laglighet. Webbplatsen läses av en världsomspännande publik och arbetslagar och regler varierar från stat till land och land till land. Snälla söka juridisk hjälp, eller hjälp från statliga, federala eller internationella statliga resurser, för att se till att din juridiska tolkning och beslut är korrekta för din plats. Denna information är för vägledning, idéer och hjälp.


Rekommenderas
Om du är singel och med relativt låg anlitad rang är valet ganska enkelt. Du kommer förmodligen inte att leva utanför basen på statens bekostnad. Observera att jag inte sa att du inte skulle få lov att bo utanför basen. När du kommer till din första permanenta arbetsuppgift kommer de flesta kommandon att göra det möjligt för dig att flytta ut ur sovsalarna / kasernerna och flytta från basen om du vill. Hyran (och v
Om du kan arbeta hemifrån så är det troligt att du kan arbeta under din semester eller semester. Men bara för att du kan ta en arbetsferie betyder inte nödvändigtvis att du borde . Människor som arbetar hemma (liksom de som inte) borde väga för och nackdelar med att ta en arbetsferie noggrant. Fråga d
Brickor och murbruk bokhandlar är bokhandlare som har en fysisk detaljhandel närvaro, vare sig en fristående byggnad eller en butik i ett köpcentrum. Stora Brick-and-Mortar Bookstores är viktiga att boka marknadsföring Bokhandeln var i århundraden de viktigaste handelscentren för bokhandeln och bokhandeln. Nu, me
Business Etiquette - Hur mycket ska jag spendera på en present till min chef? Hur mycket ska jag tillbringa en present till min chef? Om du är på en snäv budget, men vill eller känner att du måste ge en present till din chef, är det här två saker att tänka på: Hur väl känner du din chef? Kan du namn
Det kan låta som en no-brainer, men innan du går på en arbetsintervju behöver du veta vem du ska träffas med. Det kan vara en person, eller det kan vara ganska många människor. Med tanke på de begränsade resurserna för att anställa ny personal och kostnaderna för att få in nya anställda, är arbetsgivarna extra försiktiga när det gäller att anställa. Detta har översat
Flygvapen specialkoder och karriärfält I flygvapnet är anropade jobb kända som "AFSCs" eller "Air Force Specialty Codes". Luftvapnet delar sina AFSCs (engagerade jobb) i följande övergripande kategorier: Operationer, Underhåll och logistik, Stöd, Medicin och tandvård, Legal & Chaplain, Finans & Kontrakt, och Särskilda undersökningar. Med dessa