Företag

Lär känna dina HR- och hanteringsacronymer och förkortningar

Lär känna förkortningarna som används i HR och ledning

Har du någonsin talat med en personalassistent och haft problem med att förstå olika delar av konversationen? Att lära och förstå mänskliga resurser och lednings akronymer och förkortningar är en utmaning.

Som i alla andra yrken börjar människor som är bekanta med fältet prata i förkortningar eftersom det är lätt och bekant - de gör det utan vana, ovetande om den andra personen vet inte vad de säger. Det kan låta som om de talar på ett främmande språk. Om du arbetar inom tillverkningen vet du vad jag menar. Du kommer att kasta om termen QC (Quality Control) som om det finns i ordlistan.

Med detta i åtanke är följande akronymer vanliga HR och management lingo.

en

 • AAP: Affirmative Action Plan
 • AARP: American Association of Retired Persons
 • ABM: Aktivitetsbaserad förvaltning
 • ADA: Amerikanerna med funktionshinder
 • AD & D: Olyckshändelse Dödsfall och uppdelning
 • ADEA: Åldersdiskriminering i anställningslagen
 • ADL: Daglig verksamhet
 • AE: Account Executive
 • AFL-CIO: Amerikanska Arbetsorganisationens Arbetsorganisation och Kongress
 • AFSCME: Amerikanska federationen av stat, län och kommunala anställda
 • AJB: Americas Job Bank
 • ANSI: American National Standards Institute
 • AP: Konton betalas
 • April: årlig procentsats
 • AR: Kundfordringar
 • ATD: Association for Talent Development (tidigare ASTD: American Society for Training and Development)
 • AWOL: Avsänd utan lämnar

B

 • B2B: Business to Business
 • B2C: Affär till konsument
 • BA: Kandidatexamen
 • BBB: Better Business Bureau
 • BCP: Business Continuity Plan
 • BS: Kandidatexamen
 • BC / R: Fördelar Kostnad / Förhållande
 • BLS: Bureau of Labor Statistics
 • BOD: Styrelsen
 • BU: Förhandlingsenhet

C

 • CCL: Centrum för kreativ ledarskap
 • KKP: Certified Compensation Professional
 • CEBS: Certified Employee Benefits Specialist
 • VD: Verkställande direktör
 • Ekonomidirektör: finansdirektör
 • CHRO: Chief Human Resources Officer
 • CIO: Chief Investment Officer, Chief Information Officer
 • CMO: Chief Marketing Officer
 • COO: Chief Operating Officer
 • CSO: Chief Security Officer
 • COB: Närhet till näringslivet
 • CEU: Fortsatt utbildningsenhet
 • CAI: Datorstödd instruktion
 • CBT: datorbaserad testning
 • COBRA: Konsoliderad Omnibus budgetavstämningsakt
 • CTO: Kompensationstid Av
 • CPE: Fortsatt yrkesutbildning
 • COLA: Kostnad för levnadsjustering
 • CV: Curriculum Vitae

D

 • DOB: Födelsedatum
 • DOI: Skadedatum
 • D & O: Styrelseledamöter och tjänstemän
 • DB: Definierad förmån
 • DBPP: Pensionsplan för avgiftsbestämd pension
 • DCPP: Definierad bidragspensionsplan
 • DOL: Institutionen för Arbete
 • DOJ: Justitieministeriet
 • DOT: Ordbok om yrkesbeteckning, avdelningen för transport
 • DW: Dislocated Worker
 • DBA: Att göra affärer som
 • DINKS: Dual Income No Kids
 • DRP: katastrofåterställningsplan

E

 • EBT: Resultat före skatt
 • EAP: Medarbetarassistansprogram
 • EBSA: Personalförmåner Säkerhetsadministration
 • EBO: Employee Buyout
 • EDT: Elektronisk databehandling, anställningsutvecklingsplan
 • EE: Anställd
 • EIN: Arbetsgivarens identifikationsnummer
 • EI: Anställdas engagemang
 • EI: Emotional Intelligence
 • EPLI: Anställningsskyddsansvarsförsäkring
 • ERISA: lagen om arbetstagares pensionsinkomstskydd
 • ESO: Personaloptionsalternativ
 • ESOP: Personaloptionsplan
 • EOD: Slut på dagen
 • EOY: slutet av året
 • EEO: Likabehandlingsmöjlighet
 • EEOC: Equal Employment Opportunity Commission
 • EPA: lika lönelag, miljöskyddsmyndighet

F

 • FCRA: Fair Credit Reporting Act
 • FEP: Fair Practice Practice
 • FLSA: Fair Labor Standards Act
 • FMLA: Family Medical Leave Act
 • FEIN: Federal Employment Identification Number
 • FUTA: federal arbetslöshet skattelagen
 • FSA: Flexibelt spenderande konto (sjukvård)
 • Vanliga frågor: Vanliga frågor
 • FT: Heltid
 • FTE: heltidsekvivalent

G

 • GATB: Allmänt Aptitude Test Battery
 • GED: General Equivalence Diploma
 • GPHR: Global Professional in Human Resources
 • GTL: Koncernens livförsäkring

H

 • HIPAA: Hälsoförsäkringsportabilitet och ansvarsskyldighet från 1996
 • HMO: Hälsounderhållsorganisation
 • HCE: Högskalat anställd
 • HCM: Human Capital Management
 • HPT: Human Performance Technology
 • HR: Mänskliga resurser, mänskliga resurser
 • HRCI: HR Certification Institute
 • HRD: Human Resources Development, Human Resource Development
 • HRIS: Informationssystem för mänskliga resurser
 • HRM: Human Resources Management, Human Resource Management
 • HRMS: Human Resources Management System
 • HSA: Hälsokostkonto

jag

 • IRCA: Immigration Reform and Control Act
 • IRS: Internal Revenue Service

J

 • JD: Jobbbeskrivning, Juris Doctorate
 • JTPA: Partnerskapslagen för arbetsutbildning (nu arbetskraftsinvesteringslagen från 1998.)
 • OA: Joint Operating Agreement
 • JSSA: Juryens urval och service lag

K

 • KPI: Key Performance Indicator
 • KPM: Key Performance Measures
 • KSA: Kunskap, färdigheter eller förmågor

L

 • LOA: Frånvaro
 • LOS: Längd på service
 • LMS: Learning Management System
 • LR: Arbetsförhållanden
 • LTC: Långtidsvård
 • LTD: Långsiktigt funktionshinder
 • LWOP: Lämna utan betalning
 • LWP: Lämna med betalning

M

 • M & A: Fusion och förvärv
 • MBO: Målstyrning
 • MBTI: Myers-Briggs typindikator
 • MHPA: Mental hälsa paritetslagen
 • MOP: Prestationsmått
 • MQ: Minsta kvalifikationer

N

 • NE: Icke-undantagen
 • NLRB: National Labor Relations Board
 • NEO: Ny anställd Orientering

O

 • OSHA: Arbets- och hälsovårdsverket
 • OOH: Handbok för yrkesmässig Outlook
 • OPM: Byrån för personalhantering
 • OMB: Byrån för förvaltning och budget
 • OJT: On-The-Job-Training
 • OE: Öppna anmälan för förmåner
 • OCF: Operativt kassaflöde
 • OE: Driftskostnad
 • OI: Rörelseresultat
 • OD: Organisationsutveckling
 • OT: Övertid

P

 • PA: Prestationsbedömning
 • PERT: Projektutvärdering och granskningsteknik
 • PT: Deltid
 • PIP: Prestationsförbättringsplan
 • PM: Prestationshantering, Projektledning
 • PPO: Företagen leverantörsorganisation
 • PHR: Professional in Human Resources
 • P & L: vinst och förlust

Q

 • QR: Kvartalsvis granskning
 • QWI: Kvartalsvisa arbetskraftindikatorer

R

 • RIF: Reduktion i kraft
 • RPA: Pensionsplan Alternativ
 • RTW: Återgå till arbete

S

 • SBA: Företagsekonomi
 • SE: Avgiftsfri
 • SNE: Salaried Icke-befriad
 • SME: Ämnesfråga Expert
 • SHRM: Samhälle för personalhantering
 • SPHR: Senior Professional in Human Resources
 • SSA: Social Security Administration
 • SSN eller SS #: Social Security Number
 • STD: Kortvarigt funktionshinder
 • SWOT: Styrkor, svagheter, möjligheter och hot

T

 • TM: Talent Management
 • T & D: Utbildning och utveckling
 • TBD: Bestäms
 • TDA: Skattförskjutna livränta
 • TDB: Tillfälliga funktionshinder
 • TESSA: Skattefritt undantagsspecifik besparings konto
 • TEUC: Tillfällig utvidgad arbetslöshetskompensation
 • TL: Tid och Arbete
 • TPA: Tredjepartsadministratör
 • TPD: Tillfällig partiell funktionshinder
 • TTD: Tillfällig total funktionshinder
 • TSA: Skattskyddad livränta

U

 • UAW: United Auto Workers
 • UCI: Arbetslöshetsersättning
 • UFW: United Farm Workers
 • UGMA: Uniform Gifts till minderåriga Act
 • UIC: Arbetslöshetskommission
 • FN: Förenta Nationerna
 • USC: United States Code
 • USCIS: USA: s medborgarskap och invandringstjänster
 • US DOJ: Förenta staternas justitieministerium
 • US DOL: United States Department of Labor
 • USERRA: Uniform Services Employment and Reemployment Rights Act

V

 • VA: Veterans Administration / Affairs
 • VETS: Veterans Employment and Training Service
 • VD: Vice VD
 • VPN: Virtual Private Network
 • VOC-REHAB: Yrkesrehabilitering

W

 • WARN: Worker Adjustment and Retraining Notification Act
 • WC: Arbetarens kompensation
 • WIA: Arbetsförmedlingslagen
 • WIP: Arbete pågår
 • WTO: Världshandelsorganisationen
 • WTW: Välfärd till arbete
 • W-2: Inkomstskatteformulär utfärdad av arbetsgivare
 • W-4: Förbundsskatt för inkomstskatt
 • WPS: Work Performance Standards

X

 • XRA: Förväntad pensionsålder
 • XML: Extensible Markup Language (kod)

Y

 • YTD: År till datum

Z

 • ZBB: Zero Based Budgeting


Intressanta Artiklar
Rekommenderas
Hur skärmar arbetsgivare jobbsökande för att bestämma vilka sökande som ska intervjua och hyra? Vilken information använder anställningsledare för att begränsa sökandens pool? Finns det riktlinjer som arbetsgivare måste följa vid screening av kandidater för jobb? Många arbetsgivare utför undersökningar av anställningsansökningar före anställningen. Arbetsgivare lägge
Hur man skriver ett CV för en finansiell praktik utan mycket erfarenhet Om du är på college och planerar att arbeta i ekonomi efter examen har du sannolikt fått veta att praktik är avgörande för din karriärsucces. Och det kunde inte vara mer sant, särskilt i dagens konkurrenskraftiga arbetsvärld. Konkurre
Ja, du kan tjäna pengar med din telefon, men var säker på att du inte förlorar några försök. Den här listan med 9 sätt att tjäna pengar med din telefon innehåller fina små appar som låter dig tjäna pengar på fritiden genom att delta i crowdsourcing, social media-reklam, köpbelöningar, lojalitetsprogram, undersökningar och andra mikrojobb. Människor kan sä
En viktig del av karriärplaneringen pussel Dina arbetsvärden är delmängden av dina övertygelser och idéer som är relaterade till ditt yrke eller jobb. Dessa kärnprinciper är en viktig del av vem du är. De inkluderar saker som ärlighet, service, självrespekt, respekt för andra, fred och framgång. Därför måste
Det finns flera olika typer av arbetsscheman. Arbetsscheman varierar beroende på organisation och jobb. Den typ av schema som krävs för ett jobb anges ofta i jobbet eller förklaras under en intervju. Men om du inte är tydlig om timmarna är det en bra idé att kolla med arbetsgivaren innan du accepterar ett erbjudande. Till
Billig annonsutrymme, men till vilken kostnad? Om pengarna är täta och alternativen är begränsade måste du komma med några kreativa sätt att sprida ordet om ditt företag eller din kund. En av dessa lösningar kan vara återstående reklam, vilket kan ge dig exponering andra företag har betalat mycket mer för, men med en stor rabatt. Skärpriset