Företag

Säkerhetstips för att arbeta med djur

Att arbeta med djur är verkligen en attraktiv utsiktsbild, men det finns alltid risker som är relaterade till något jobb som involverar hands-on interaktion med djur (oavsett om du arbetar med husdjur, boskap eller djurliv). Djur kan vara något oförutsägbara när de är stressade eller i en obekant miljö, som när de besöker veterinärkontoret eller vårdcentralen, så det är viktigt att vara uppmärksam och vara medveten om djuret du hanterar hela tiden. Du kan minimera risken för skador genom att följa dessa riktlinjer för djurhantering:

 • Närma alla djur med försiktighet

  Var försiktig för att undvika blinda fläckar och närma djur långsamt så att de alltid är medvetna om din närvaro. Tala noga när du närmar dig ett djur så det hörs att du kommer. Plötsliga rörelser är aldrig en bra ide, oavsett vilken art eller ras som är involverad.

 • Håll varning vid alla tider

  Biter, sparkar och repor levereras ofta när en handler distraheras. När du arbetar med djur måste de hela tiden uppmärksamma dig. Ett ögonblick av vårdslöshet är allt som krävs för att upprätthålla en potentiellt allvarlig skada. Låt dig inte distraheras av en mobiltelefon eller ledig pratstund med andra hanterare.

 • Studera uppförandet av arten

  Handlers måste ägna stor uppmärksamhet åt de beteendessignaler som ett djur visar. Det är mycket viktigt att känna igen negativt kroppsspråk - särskilt tecken på agitation. Hästar stiftar öronen, slår med sina tänder och sparkar när de är upprörd. Hundar grumlar, krokar och bar sina tänder när de känner sig hotade. Var noga med att lära känna kännetecknen när du börjar arbeta med en ny art.

 • Ta försiktighetsåtgärder mot zoonotiska sjukdomar

  Zoonotiska sjukdomar är de som kan överföras direkt från djur till människor. Exempel på zoonotiska sjukdomar innefattar ringorm, salmonella, herpes B, rabies, hepatit och tuberkulos. Du bör vara bekant med de grundläggande tecknen på ett infekterat djur och vara medveten om hur överföringen kan ske så att du kan vidta de korrekta försiktighetsåtgärderna för att undvika smitta. Var noga med att söka omedelbar läkarvård efter eventuell exponering.

 • Minimera allergiska reaktioner

  Allergier som djurdander kan potentiellt orsaka nysning, väsande andning, ögonirritation eller nässelfeber. Vissa individer har allvarliga andningssjukdomar som kräver användning av en inhalator eller till och med sjukhusvistelse. Allergi skott kan vara nödvändiga för att minimera din reaktion så att du säkert kan arbeta med djur med praktisk kapacitet. Du kan också behöva helt undvika vissa typer av djur om du är allvarligt allergisk mot dem.

 • Inspektera hanteringsanordningar för säkerhet

  Skarpa kanter, hala golv, felaktig belysning och andra strukturella faror är ansvariga för många olyckor och skador. Det är viktigt att upprätthålla en säker miljö och att hålla alla djurhanteringsutrustning i gott skick.

 • Använd personlig skyddsutrustning

  Personliga skyddsutrustning kan innehålla en mängd olika alternativ som säkerhetsglasögon, latexhandskar, masker, stålplattor, hjälmar, överaller och blyskydd. Om det finns en produkt tillgänglig och det är lämpligt för uppgiften till hands, överväg att utnyttja den. Skyddsutrustning kan i hög grad minska risken för skada.

 • Håll djuren på rätt sätt

  Att säkra djur på ett säkert sätt kan hjälpa dig att undvika sprains, stammar, glid- och fallolyckor och andra fysiska skador. Stora djur, som nötkreatur och hästar, bör placeras i lager eller bås. Halter, hobbles eller andra begränsningar kan också användas. Hundar kan vara muzzled och katter kan förseglas försiktigt i handdukar. I extrema fall bör en lugnande medel administreras av en veterinär.

 • Kassera medicinsk avfall i lämpliga behållare

  Hantera alltid farlig medicinsk utrustning (t.ex. nålar eller kemikalier) med stor försiktighet. Kasta aldrig nålar i papperskorgen. De flesta kliniker och gårdar håller speciella röda biohazard-förvaringsboxar till hands för detta ändamål.

 • Har en utgångsstrategi

  En utgångsstrategi är speciellt viktig när man arbetar med stora djur i pennor, bås eller rännor. Låt inte dig själv bli hörnad. Håll alltid en klar väg att undkomma. Du kan bli allvarligt skadad om du är fast i ett hörn av en av de större boskapssorterna.

 • 
  Intressanta Artiklar
  Rekommenderas
  Data Scientist Färdigheter för CV, Cover Letters, och intervjuer En datavetenskapare är en bred term som kan referera till ett antal typer av karriär. Generellt analyserar en datavetenskapare data för att lära sig om vetenskapliga processer. Några jobbtitlar inom datavetenskap inkluderar dataanalyser, datingenjör, datavetenskap och informationsforskare, forskningsanalytiker och datorsystemanalytiker. Datave
  Hitta ett hembaserat callcenter jobb i TX. Denna lista över företag inkluderar bara de som anställer jobb från hemmetjänstcenter i Dallas, Houston, Austin och andra Texas (TX). Faktum är att Texas har ett fåtal heminställningsjobb, jämfört med andra stater. Om du är intresserad av mer än bara callcenterjobb i Texas, se den här mer allmänna listan över resurser: Mer jobb i jobbet i Texas Accolade Support Tekniska supportagenter och kundtjänstrepresentanter tjänar detta företags kunder från deras Texas-hem. Alla är oberoende
  Även om det behövs ibland, har anställda furloughs en allvarlig nackdel Furloughs är obligatorisk ledig från jobbet utan lön. Generellt implementeras av arbetsgivarna som en kostnadsbesparande åtgärd under svåra ekonomiska tider, det finns fördelar och nackdelar med användningen av furloughs som ett alternativ till uppsägningar. Ingen ska
  Aktivt lyssnande är en kommunikationsteknik som hjälper till att öka förståelsen och rapporten mellan en högtalare och en lyssnare. I stället för att passivt lyssna på personen som pratar (eller inte alls lyssnar), lägger den aktiva lyssnaren noggrann uppmärksamhet åt den andras val av ord, tonfall och deras kroppsspråk (vilket står för minst 80% av kommunikationen). Högtalaren ta
  Hur man arbetar på det lyckligaste stället på jorden Disney World och Disneyland är kända som de lyckligaste platserna på jorden. Det är inte konstigt att många människor begjuter Disney-jobb. Medan vissa människor helt enkelt tycker att det kommer att vara roligt att arbeta i ett av dessa nöjesparker, andra inser hur bra ett jobb eller praktik på detta prestigefyllda företag kommer att se på deras CV. Prospektiva
  Riskhantering på ett projekt centrerar på att kunna identifiera vad som kan gå fel. Det här är de negativa riskerna, annars kända som hot mot ditt projekt. Det är viktigt att identifiera dem och spela in dem i ditt riskregister så att du vet vad som kan komma runt hörnet för att störa dina chanser att slutföra ditt projekt framgångsrikt. Men att ide