Företag

Rollen av Team Engagemang i Team Building

Hur man ökar lagmedlemmens engagemang för framgångsrika lag

Djupet av gruppmedlemmarnas engagemang för att effektivt arbeta för att uppnå målen för laget är en avgörande faktor för lagsucces. Relationerna lagmedlemmar som utvecklas utifrån detta engagemang är nyckeln till lagbyggnad och lagsucces.

Du måste svara på en rad frågor för att bedöma engagemangsnivån för lagmedlemmar att arbeta på ett lag.

Team Choice

Vill lagmedlemmar delta i laget?

Uppfattar de att de hade val om att arbeta på ett visst lag?

Att gå in på en anställdas åtagande är mycket lättare om de deltar efter eget val. När det är möjligt rekommenderar jag frivilligt deltagande i laget. På alla sociala lag och arbetsgrupper som är anknutna till en anställds kärnjobb bör medarbetarna välja att delta.

Även deltagande i ett obligatoriskt lag som ingår i en anställdes kärnjobbbeskrivning ger mer engagemang när de anställda på laget har befogenhet att ställa in riktning, fastställa mål och fatta val.

Arbetet är Mission Critical

Tror lagmedlemmar att laguppdraget är viktigt? Är medlemmar engagerade i att uppnå teamuppdraget och de förväntade resultaten? Uppfyller deras uppdragskritiska att deras organisation uppnår sitt uppdrag? Lagmedlemmar måste se och ansluta.

Lagmedlemmar vill känna sig som om de är delaktiga i något större än sig själva.

De behöver förstå var deras gruppuppdrag faller i det större organisatoriska systemet, den övergripande ledarskapsvisionen. Alla anställda vill känna sig som om deras arbete är viktigt i företagets totala verksamhet.

Inga anställda vill arbeta på ett lag som de inte känner har en uppskattad kund, en viktig uppgift och en affärskritisk anledning till existerande.

Team engagemang kommer från lagmedlemmar som känner till de förväntade resultaten och där resultaten passar in i hela organisations strategiska plan.

Teammedlemmar känner sig värda

Uppfattar lagmedlemmar att deras service på laget är värdefull för organisationen och för egen karriär? Känner de att deras deltagande främjar sina karriärmöjligheter och ger positiv uppmärksamhet åt sina bidrag? En dubbel vinst uppnås om lagmedlemmar befinner sig värderade av organisationen och även får extra förmåner.

Dessa extra fördelar kan innefatta att växa och utveckla sin kompetens och karriär genom att delta i laget. Att skapa nya kontakter och kanske hitta nya mentorer som är engagerade i sin tillväxt är också ett plus.

Att locka uppmärksamhet från avdelningar och ledande befattningshavare med vilka medarbetaren vanligtvis inte interagerar kommer också att bidra till den anställdes känsla som värderas av organisationen.

Ytterligare tilläggsförmåner till lagmedlemmarna kan också uppstå om medlemmen har möjlighet att leda laget, utföra som notetaker, leda lagmötena, leda brainstorming sessioner och underlätta möten. Det här är alla färdigheter som kommer att ytterligare ledamotens karriärmöjligheter.

Att lära dem är sålunda värt sin tid.

Utmaningen, spänning och möjlighet

Är lagmedlemmar upphetsade och utmanade av lagmöjligheten? Ser de och förstår att det är ett tillfälle att växa, bidra, locka uppmärksamhet och skina? I så fall förstoras chanserna för deras engagemang för processen och resultaten.

Medarbetarna vill vakna varje morgon och känna sig upphetsad och optimistisk om vad de ska ta itu med på jobbet den dagen. Det här är så mycket bättre än att vakna hatar sitt jobb och dra sig in på arbetsplatsen. Hur organisationen närmar sig, ramar och tilldelar möjligheten kan få en stor inverkan på den utmaning och spänning som gruppmedlemmarna upplever.

erkännande

Har din organisation en rekord om att ge erkännande för framgångsrika team och deras projekt?

Nästan alla gillar någon form av erkännande. Se till att erkännande är tillgängligt på framgångsrika milstolpar också.

Denna fråga ställs upprepade gånger i organisationer. Med så många anställda som bidrar bra, och till och med bra jobb, varför får erkännande så sparsamt? Anställda vill och behöver känna att deras bästa arbete är erkänt och uppskattat.

Om deras chef erkänner framgångsrika milstolpar i lagets framsteg, kommer medarbetarnas engagemang för deras lag och projekt att öka i enlighet därmed.

Dessa fem huvudfrågor har många överkorsningsegenskaper i sina svar, men det är värt att skona strålkastaren på var och en av dem separat på grund av den roll de spelar i lagspåverkan.

Var uppmärksam på dessa områden och till de ytterligare rekommendationerna i alla de komponenter som föreslås för framgångsrik lagbyggnad. Ju mer du kan skapa lämplig miljö för lagsucces, desto bättre kommer dina lag att utföra, och de kommer att vika mindre i dysfunktionellt beteende.


Rekommenderas
Förteckning över personliga färdigheter för CV, omslagsbrev och intervjuer Organisationer söker kandidater med de personliga färdigheter och kvalifikationer som krävs för att framgångsrikt kunna interagera med andra på arbetsplatsen och genomföra uppdrag väl och i tid. Personliga färdigheter gör att du kan kommunicera effektivt med andra, självklara och hantera dig själv. Dina personlig
Djurälskare som har en kreativ entreprenörsanda kan barka upp rätt träd genom att starta ett djuraffärsföretag. Här är några grunder för att hjälpa dig att komma igång. Pet Store Spending är blomstrande Förutom den roliga och personliga tillfredsställelsen att arbeta med en klientell av furry, finned och fjäderdjur, kan en djuraffär vara ett mycket lukrativt företag. Enligt American
Pooper scooper-företag är ett av de snabbast växande alternativen för djuruppstart, eftersom husägare i allt större utsträckning visar sig villiga att betala för tidsbesparande bekvämlighetstjänster som borttagning av hundavfall. Enligt en undersökning av 2011-2012 av American Pet Products Association förväntas utgifterna för husdjurstjänster öka från de 3, 79 miljarder dollar som tillbringades 2011 till cirka 4, 11 miljarder dollar 2012. Affärsövervägan
Problemet med rekrytering och lagring av poliser i avdelningar i USA är väl dokumenterad. Många brottsbekämpande organ har svårigheter att inte bara identifiera och anställa kvalificerade kandidater utan också behålla dem. High Attrition i Lagstiftning Du har nog sett flera nyheter om den kritiska bristen på personal i yrken som omvårdnad och undervisning, men nog inte så mycket om bristen på poliser. I själva v
Målet med alla försäkringsbrev är att ge insikt i dina kvalifikationer som en anställningschef kanske inte kommer att hämta från en uppsats ensam. När du ansöker om en ledningsroll kan detta sammanhang bli ännu viktigare. Du försöker visa inte bara att du har färdigheter att göra ett jobb, utan också att inspirera andra till deras. Ett bra brev
Feedback, effektivt levererad, är ett av de mest kraftfulla sätten att utveckla anställda och förbättra prestanda. Det kostar inte annat än tid. Den stöder pågående coaching och utvecklingsinsatser. Och bäst av allt, säger de flesta anställda att de vill ha mer feedback än de får. Det visar sig att många chefer är tveksamma att leverera feedback. Här är några i