Företag

Komma ut ur militären: Tidig separation och utsläpp

Varför tidig åtskillnad från militärtjänsten för aktiv tjänst är sällsynt

Inte alltför ofta, men ofta nog, befinner sig unga militärmedlemmar att de vill komma ut ur militären innan deras engagemang är över. Det är inte ovanligt alls under startläger eller grundutbildning som vill gå hem så många unga tonåriga rekryter saknar sitt civila liv, familj och vänner. Ibland är personen desillusionerad med vad som verkade som det perfekta jobbet i gymnasiet.

Kanske rekryteraren ljög till dem, eller kanske inte gjorde tillräckligt med forskning om sitt framtida jobb, var de skulle leva och hur mycket ledig tid de skulle ha. Vid någon tidpunkt bestämmer rekryteraren under eller efter grundutbildningen att de inte gillar militären och vill ha ut innan deras fyraåriga uppdrag är slut.

Söker tidig separation från militären

Tyvärr finns det inget enkelt sätt att komma ut ur militären innan din tjänst är klar. När du svurit in på grundutbildningen blir du avladdad när du är aktiv aktiv innan ditt aktiva åtagande är uppe är ingen lätt uppgift. Att gå med i militären är inte som att acceptera något annat jobb. När du tecknar ett kontrakt, gör du en ed, du är juridiskt (och moraliskt) skyldig att fullfölja villkoren i kontraktet, även om du inte gillar det. Medan "sluta" inte är ett alternativ finns det vissa sätt att du kan släppas från aktiv tjänst, men de är sällan frivilliga.

Det är särskilt viktigt att notera att tidig separation eller urladdning från militären skiljer sig från militär pensionering och till och med funktionshinder eller medicinska separationer. En militär ansvarsfrihet innebär att du befrias från din skyldighet att fortsätta service i de väpnade styrkorna och att du är befriad från eventuella framtida skyldigheter för militärtjänsten eller påminner om.

Återigen är dessa tidiga utsläpp sällsynta.

Militär Enlistment Kontraktsbrott

Ett brott mot ditt uppdragskontrakt kan vara villkor för frivillig tidig separation från militären, men det är väldigt sällsynt. Vissa människor tror felaktigt att upptäcka oärlighet hos sin militär rekryterare utgör ett kontraktsbrott och är skäl för att söka separation. Medan oärlighet kan vara en olycklig följd av det sätt på vilket militärrekryteringssystemet är upprättat, är rekryterarens oärlighet inte i sig ett kontraktsbrott.

I själva verket anges avdelning D och block 13a i upphandlingsavtalet:

"Jag intygar att jag noggrant läst det här dokumentet. Alla frågor som jag hade förklarades till min tillfredsställelse. Jag förstår helt klart att endast de avtal som anges i avsnitt B i detta dokument eller registreras i bifogade bilagor kommer att hederas. löften eller garantier som gjorts till mig av någon skrivs nedan. "

  Läs ditt kontrakt - Låt dina föräldrar eller annan vuxen läsa ditt kontrakt

  I slutändan, om det inte är skrivet i ditt upphandlingsavtal, är det inte ett löfte och kan därför inte vara skäl för ett kontraktsbrott. Det är så enkelt. Som sagt, i sällsynta fall finns det ett alternativ för ansvarsfrihet på grund av ett verkligt kontraktsbrott.

  För det mesta är det relaterat till ett garanterat jobb.

  För att förstå hur denna avtalsbrott kan spela ut är det viktigt att förstå vad en "garanti" betyder inom ramen för ditt uppdragskontrakt. Till exempel betyder ett "garanterat jobb" i ditt uppdragsavtal inte alltid att du kommer att få det jobbet efter grundutbildning. Det finns många anledningar att du kanske inte får jobbet som ditt uppdragskontrakt garanterar, särskilt om det kräver en svår urvalsprocess och du misslyckades med att uppfylla kraven - akademiska, fysiska, medicinska eller säkerhetsstandarder.

  I allmänhet om du inte kan få jobbet på grund av något utanför din kontroll (som tjänsten avvecklade jobbet, minskat jobbet, gjorde ett misstag och upptäckte att du inte kvalificerar dig för jobbet eller om du nekas ett säkerhetsbeslut av andra skäl än förfalskande information), då får du valet att ansöka om ansvarsfrihet eller välja ett nytt jobb.

  De flesta av tjänsterna innebär en tidsbegränsning för att ansöka om frivillig ansvarsfrihet på grund av denna typ av kontraktsbrott. Vanligtvis måste du begära ansvarsfrihet inom 30 dagar efter anmälan att en av garantierna i ditt upphandlingsavtal inte kan uppfyllas.

  I det här fallet är valet ditt. Det bör dock noteras att även om dessa situationer har varit kända att hända, sker det inte ofta. Och om du misslyckas med att kvalificera dig för det garanterade arbetet på grund av en orsak inom din kontroll (du misslyckas med träning, du kommer i trubbel, eller du nekas t.ex. säkerhetsbeslut), men valet är inte ditt. Militären kommer att bestämma om du ska lämna dig (i huvudsak slänga ut dig) eller att behålla dig och omskola dig för ett jobb du kvalificerar dig för - vanligtvis kommer militärens behov att driva valen. I det här fallet är det militärens val där du går.

  Graviditet Utsläpp

  Tidigare kunde en kvinnlig medlem av militären som blev gravid under aktiv tjänst kunna begära militär separation och få det nästan automatiskt. Men idag spelar kvinnor en mycket större roll i militären än någonsin tidigare och reglerna kring utsläpp för graviditet har ändrats som ett resultat. Kort sagt, graviditet ensam är inte längre en anledning till militär ansvarsfrihet. Medan olika grenar av militären hanterar graviditeten på olika sätt, är alla skyldiga att erbjuda mammaledighet.

  Ensam överlevande son eller dotter Militär utsläpp

  Förutom under krigstid eller nationell nödsituation kan du begära ansvarsfrihet om de är "ensamstående överlevande son eller dotter". Det viktigaste att notera om detta utsläppstillfälle är som kvalificerar sig som ensamstående överlevande barn. Att vara ett enda barn, eller det enda barnet som föddes till dina föräldrar, kvalificerar dig inte för denna status. Det är inte heller det enda barnet på grund av en civil syskondöd. Det gäller endast en syskon som dör i tjänst av sitt land som militärmedlem.

  Otillbörliga utsläpp

  Medan du i de flesta fall inte bara kan sluta militären, kan militärtjänsten säkert sparka ut dig om du inte uppfyller sina krav. Att vara befriad från militärtjänst genom ofrivillig urladdning är varken snabb eller trevlig. I de flesta fall måste din befälhavare visa att "rehabiliterande åtgärder" har tagits innan han / hon kan ålägga en ofrivillig urladdning och det kan innebära olaglig bestraffning eller artikel 15, vilket kan leda till förluster av ränder, förlust av löner, restriktioner, extra arbetsuppgifter och korrectional vårdnad innan du officiellt släpps ut. Om du tycker att du inte tycker om militären innan du försöker sparka ut, försök att vara en soldat som misslyckas med allting och orsakar inget annat än besvär för kommandokedjan.

  Det finns flera anledningar att du kan behandlas för ofrivillig urladdning. Dessa inkluderar, men är inte begränsade till:

  • Bristande vikt och fitness krav
  • Misslyckande träning
  • AWOL
  • Misconduct
  • Olaglig narkotikamissbruk

  Det här är bara några av sätten att få sparka ut, men alla kommer att ge ett "annat än hedervärdigt" eller till och med "ofördelaktigt utsläpp" som kan få konsekvenser för resten av ditt liv med framtida jobb och andra friheter.

  Andra sätt att komma ut ur militären

  Förutom dessa tidiga militära utsläpp tillåter några av militärtjänsten anlitad personal att begära tidig separation för utlämnande till National Guard eller Active Reserves. Andra former av tidig separation ges av skäl som serviceförpliktelser, svårigheter, vidareutbildning, regeringens bekvämlighet och samvetsgrunder.

  
  Intressanta Artiklar
  Rekommenderas
  Försvarsdepartementets totala styrningspolitik erkänner att aktiva och reservera amerikanska militärstyrkor bör vara tillgängliga för att stödja militära operationer. Reservkrafter, som en gång anses vara sista utmaningar, erkänns nu som oumbärliga för nationens försvar från de tidigaste dagarna av en konflikt. Dessutom har
  Så du har spelat in tillräckligt med låtar för att göra ett album - grattis! Nu måste du bestämma om du vill distribuera din musik digitalt eller skapa CD-skivor eller ens vinylalbum. Medan CD-skivor inte är det dominerande mediet för musikdistribution som de en gång var, föredrar vissa lyssnare fortfarande dem. Det är up
  Oavsett om du skriver ditt första CV eller reviderar din nuvarande, kan en CV-mall hjälpa dig att skapa ett dokument som kommer att imponera på en arbetsgivare. Microsoft Word har ett antal CV-mallar som är tillgängliga för användare. Allt du behöver göra är att hitta en du gillar, klicka på den och börja skriva. Varför anv
  Författare kanske tror att de gör den tunga lyftningen genom att skriva boken, men att publicera en bok är precis som arbetsintensiv strävan - för alla inblandade. Här är en översikt över publicering - från förslag genom publicering. Skriv roman eller bokförslaget För fiktion skapar författare ett färdigt manuskript. För icke-fict
  Varningsformuläret Dokument Arbetsgivarens Rådgivning och Förväntningar Dissiplinära åtgärder är ibland nödvändiga när en anställds beteende påverkar hans eller hennes arbete eller hans eller hennes medarbetares arbete negativt. Generellt sett gör arbetsplatsen mindre effektiv, harmonisk eller produktiv en tillräcklig orsak till att en arbetsgivare börjar gradvis disciplinära åtgärder. Disciplinvarninge
  Betalda sommarstunder i ett brett spektrum av områden Försvarsinrättningsbyrån (DIA) är en kampstödsbyrå med Försvarsdepartementet och en viktig medlem i Förenta staternas Intelligensgemenskap som arbetar för att stödja amerikanska militärplanerings- och operationssandvapensystemförvärv. DIA har sitt